GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Chưa cập nhật dữ liệu
Xem giá vàng theo ngày
24/02/2019

Giá vàng hôm nay


(24/02/2019)

Giá vàng hôm qua


(23/02/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
Không có Không có 14.276 15.676
10K Không có Không có 20.457 21.857
14K Không có Không có 26.675 28.075
18K Không có Không có 36.161 36.861
24K Không có Không có 36.630 37.230
SJC10c Không có Không có 36.910 37.110
SJC1c Không có Không có 36.910 37.140
SJC99.99 Không có Không có 36.880 37.380
SJC99.99N Không có Không có 36.880 37.280
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 36.910 37.130
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 36.900 37.130